eSokobanja.rs

Sin kralja Milutina i otac cara Dušana. Po naredjenju neobaveštenog oca u mladosti je oslepljen, a po naredjenju lakomislenog sina u starosti udavljen. Kada je oslepljen, u hramu na Ovčem polju javio mu se Sveti Nikolaj, koji mu je pokazao njegove reči:
„ Stefane, ne boj se, evo tvojih očiju na mome dlanu; u svoje vreme ja ću ti ih vratiti“.
Bačen je uzatočeništvo u manastir Pantokratora u Carigradu. Podvigom i mudrošću, krotošću i blagočestivošću, trpeljivošću i blagodušnošću Stefan je nadvisio ne samo sve monahe u manastiru, nego i sav Carigrad. Nakon pet godina, ponovo mu se javio Sveti Nikolaj i – on je progledao. Iz blagodarnosti Bogu, sagradio je Visoke Dečane. Mučenički je skončao 1336. godine.