eSokobanja.rs

Sin grozne Ehidne i Tifona, Kerber je troglavi pas, iako ga na nekim slikama prikazuju sa pedeset i više glava. Ima rep zmaja, a oko vrata mu vijugaju zmije. Kakav je zadatak moglo imati jedno ovakvo čudovište? Kerber je morao da čuva stražu na ulazu u Had, podzemni svet, braneći mrtvima da iz njega izadju, a živima da mu pristupe. Pokojnici su morali da ga odobrovolje poklanjajući mu medenjak, koji su nosili u grob zajedno sa sobom(grčkim novčićem) namenjenom Haronu, ladjaru koji je prevozio duše do obala podzemnog sveta.

Kerber je grozno postupao sa živima koji su na silu želeli da udju kroz vrata podzemlja, a surovo se ustremio i na Pirita i Tezeja, koji su pokušali da oslobode Persefonu. Čak se i Orfej susreo sa ovim čudovišnim bićem, ali je uspeo da ga ukroti svojom muzikom, dok mu je Eneja dao uspavljujuću lepinju, koju je bila napravila Sibila. Samo je Herakle, u svom dvanajestom poglavlju, uspeo da ga obuzda vezujući mu lanac oko vrata, kada ga je izvukao iz podzemlja i odveo na dvor Euristeja, kralja Tirinta. Tri glave čudovišta su simbol razaranja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, a tokom srednjeg veka, lik kerbera je predstavljao pohlepu i proždrvljivost.