eSokobanja.rs

Sveta tajna je vidljiva sveštena radnja kroz koju Božja blagodat prenosi čudotvorne darove na one koji je primaju. Svete tajne: Krštenja, Miropomazanja i Sveštenstva, ne mogu se ponoviti. Ostale mogu.

GLAVNE HRIŠĆANSKE VRLINE

1. Smernost,
2. Darežljivost,
3. Čistota moralna - celomudrenost,
4. Čovekoljublje - milosrdje,
5. Uzdržljovost,
6. Krotost - trpeljivost,
7. Revnost u veri i molitvi.


Nasuprot vrlini stoji greh


GLAVNI (SMRTNI) GRESI

1. Gordost,
2. Srebroljublje,
3. Razvrat - nečistota - blud,
4. Zavist,
5. Neumerenost u jelu i piću - lakomost, pijanstvo,
6. Gnev,
7. Očajanje u lenjosti i nemarnosti prema svom večnom spasenju.

oOo