eSokobanja.rs

O, Srbi, pročitajte i ove stihove Velikog Njegoša o Božiću... Znam da ih znate, ali da ih se podsetite... Svaki stih kao da je od meda!

Nema dana bez očinjeg vida,
Niti prave slave bez Božića!
Slavio sam Božić u Vitlejem,
Slavio ga u Atonsku Goru,
Slavio ga u Sveto Kijevo;
Al` je ova slava odvojila,
Sa prostotom i sa veselošću,
Vatra bolje nego igda plama,
Prostrta je ispred ognja slama,
Prekršćeni na ognju badnjaci,
Puške puču, vrte se peciva,
Gusle gude, a kola pevaju,
S unučadi đedovi igraju...