eSokobanja.rs

OČE NAŠ koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje,
da dodje Carstvo Tvoje,
da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu,
hleb naš nasušni daj nam danas
i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim
i ne uvodi nas u iskušenje,
već izbavi nas od zloga,
AMIN.

oOo