eSokobanja.rs

Bio je bogolik junak, ratnik bez premca. U mladosti, začudo, bio je prerušen u devojku! Njegova božanska majka Tetida, želeći da ga spasi od Trojanskog rata, sakrila ga je među Likomedove kćeri, na Skiru...
Ali, desilo se, tu je stigao Odisej, prerušen u putujućeg trgovca i pokazao devojkama nakit, haljine i oružje.
Dok su devojke željno razgledale nakit i haljine, samo je Ahil pružio ruku k oružju - i tako se razotkrio, mada nesvesno - i tek tad shvatio kog je pola i koja mu je uloga u životu kao muškarca.
Odmah je, s Odisejem, otišao u Troju...

oOo