eSokobanja.rs

1.
Uskliknimo s ljubavlju
Svetitelju Savi,
Srpske crkve i škole
Svetiteljskoj glavi.
Tamo venci, tamo slava
Gde naš srpski pastir Sava.
Pojte mu, Srbi,
Pesmu i utrojte!

2.
S neba šalje blagoslov
Sveti otac Sava;
Sa svih strana svi Srbi,
S mora i Dunava
K nebu glave podignite,
Savu tamo ugledajte.
Savu, srpsku slavu,
Pred prestolom Tvorca!

3.
Blagodarna Srbijo,
Puna si ljubavi
Prema svome pastiru
Svetitelju Savi.
Bosna i Hercegovina
Svetog Save dedovina
S tobom slave slavu
Svetitelja Savu!

4.
Zdravo, Sreme, Banate
I Srbijo Stara,
Ravanice, čuvaj nam
Telo knez-Lazara;
Crna Goro, sestro mila,
Zdravo i ti s nama bila.
Da slavimo slavu
Svetog Oca Savu!

5.
Mileševo, slavi se
Telom svetog Save
Koga slave svi Srbi
S obe strane Save;
Sinan-paša vatru pali
Telo svetog Save spali,
Al` ne spali slave
Niti spomen Save!

6.
Da se srpska sva srca
S tobom ujedine,
Sunce mira, ljubavi,
Da nam svima sine,
Da živimo svi u slozi,
Sveti Savo, ti pomozi.
Počuj glas svog roda,
Srpskoga naroda!

oOo