eSokobanja.rs

Ostrige (kamenice) su veoma traženi mekušci zbog svog ukusnog mesa i zato što se u njima ponekad nade zrno bisera. kad u školjku ostrige ude strano telo (zrnce peska), mekušac se brani na taj nacin što ga obavija sedefom, materijom koju proizvodi njegova ljuštura. Sedef u slojevimaobavija zrnce peska stvarajuci tvrdu i blistavu kuglicu:biser.