eSokobanja.rs

Izgleda da nam je sve to odredila priroda! A zašto je to tako?!
Pomoć: tekovina evolucije...
Nijedan deo čovekove psihologije nije tešnje povezan s evolucijom od njegove polnosti. Reprodukcija je jezgro evolucije, a kako je s njom polnost neposredno povezana, i uticaj procesa evolucije na naše shvatanje polnosti je nesumnjivo. Na području polnosti, muškarci i žene, tokom istorije, susretali su se s brojnim problemima koji su od njih zahtevali određena prilagođavanja, a to se, u velikoj meri, odražava i na savremenog čoveka. Zato nam shvatanja evolucionih nauka mogu pomoći u razumevanju polnosti, kao i u objašnjavanju pristupa polnosti s obzirom na pol. Ali...
Prirodna selekcija ne pruža sve odgovore!
Još je davno Čarls Darvin utvrdio kako je prirodna selekcija, dakle, neprekinuta reprodukcija ljudi i životinja s partnerima s najprimerenijim osobinama za preživljavanje, temelj procesa evolucije. Iako Darvin na početku nije znao da objasni zašto neki mužjaci imaju velike, drečavim bojama oslikane raskošne repove, ili zašto neki drugi imaju teške rogove - što sigurno nije pomoglo u preživljavanju - a zašto su ženke, po pravilu, jednostavnije, "dosadnije u izgledu" i manje. Ako su se oba pola sukobljavala s istim problemima, kako su se i zašto u toku procesa prirodnog odabiranja (selekcije) razvile tako velike razlike između polova?
Zato je on svoju teoriju prirodne selekcije podupro teorijom polne selekcije. Prema njoj, veću mogućnost reprodukcije imaju mužjaci onih osobina koje im omogućuju konkurentsku prednost u takmičenju za naklonost pripadnica suprotnog pola. To može biti paunov kićen rep, bogati jelenovi rogovi... čovekov debeo buđelar ili njegov smisao za humor!

oOo