eSokobanja.rs

U Starom zavetu, to je veoma visoka stepenasta kula gradjena u Vavilonu. Prema Postanju, ljudi su želeli da izgrade kulu toliko visoku da njen vrh bude "do neba". Ali...
To je naljutilo Boga, tolika ljudska drskost, pa je on prekinuo njihovu delatnost tako što im je izmešao jezike, jezike svih graditelja koji su radili na toj grandioznoj gradjevini, "dostojnoj Boga" ali i ljudske moći i sposobnosti za poduhvate i podvige i, šta? - Božji potez je, naravno, urodio plodom - ljudi više nisu mogli da se sporazumevaju. I zato je kula ostala nezavršena a ljudi... svi ljudi, rasuli su se na celoj Zemlji, kako tad, tako i danas... i, ko zna dokle...

oOo