eSokobanja.rs

O odnosu žena i muškaraca, kao i o njima, samim, moglo bi se danima i nedeljama pisati... ali, ovde, samo, nekoliko istina...
- Psihijatru se obraća 80 odsto žena a 20 odsto muškaraca jer su žene poverljivije i više veruju u uspeh.
- Dva su osnovna razloga zbog kojih se ljudi obraćaju psihijatru: 1 - oni koji su u vezi, traže pomoć u rešavanju sukoba, 2 - oni koji je ne mogu da pronadju partnera, traže kako to da promene.
- Današnji muškarcu su uveliko feminizirani u odnosu na ne tako predaleko vreme, a današnje ženu su muškobanjastije.
- Ako muškarac primeti da mu se neka žena udvara, on, sasvim pogrešno, smatra da je "laka". Primer: Jednoj ženi, lepoj, atraktivnoj, na lepom položaju, dopao se njoj vrlo sličan muškarac koji je nju (to je saznala nekim svojim kanalom) veoma simpatisao. Da bi mu se "spontano" približila, smislila je da ga pozove, kući, da joj popravi kompjuter. Taj njen poziv, on je, sasvim pogrešno i robujući predrasudama, protuimačio - nije došao! (Ćak se, kasnije, nije ni izvinio! Ćitaj: slagao!).
- Muškarci imaju sve manje osećanja, a, i kad ih imaju, skrivaju ih: to je zbog iskustava u svojoj porodici: svadje roditelja, neiskrenost i sl., uzrok su njihovih takvih kasnijih poremećaja u ponašanju. Oni su došli do zaključka da je život u porodici pun nesporazuma i obmana. I zato ne žele da imaju svoju porodicu. Dalje, oni ne žele da odrastu. Žele da ostanu večiti mladići. Bez obaveza. Najzad, muškarci na žene gledaju kao na objekte seksa, što je sasvim pogrešno jer takvima ni u snu nije misao da bi i oni mogli biti objekti ženama.
- Žene često ostaju neudate ili bez veze s muškarcem jer imaju visoke kriterjume koje malo ko može da ispuni.
- Nisu srećne ni one žene koje imitiraju muškarce pa često menjaju partnere. Seks bez osećanja nije kvalitet.
- Zbog nerazumevanja prirode žene i muškarca, sve je više razočaranih ljudi. Treba povratiti veru u ljubav, u čovečnost, u moral... pa će i brak biti čvršći a bračni partneri zadovoljniji.
- Žena treba da ohrabri muškarca da joj se približi, ali tiho, postepeno, korak-po-korak... pa muškarac neće pobeći!

oOo