eSokobanja.rs

1. STVORI BOG MAGARCA I REČE MU :
- Teglićeš na leđima sve što ti stave i živećeš 30 godina.
Magarac odgovori:
- 30 godina je previše. Zar ne bi moglo biti 20 godina?
I usliši Bog magarca i načini ga tako...

2. ZATIM BOG STVORI PSA I REČE MU :
- Živećeš 25.godina.
Pas odgovori:
- 25 godina je previše. Zar ne bi moglo biti 10?
I usliši Bog psa i načini ga tako...

3. ONDA STVORI BOG MAJMUNA I REČE MU:
- Živećeš na zabavu svoje okoline i živećeš 15 godina.
Majmun odgovori:
- 15 godina je previše. Zar ne bi moglo biti 5?
I usliši Bog majmuna i načini ga tako...

4. NAJZAD STVORI BOG MUŠKARCA I REČE MU :
- Eto te, na radost Darvinu. Koliko-toliko, bićeš zadovoljan, svim i svačim u životu (osim ženom, to ti nikad neće uspeti!) i živećeš 30 godina.
Muškarac odgovori:
- Hvala ti, Bože, i nek bude volja tvoja, Gospodine, ali
...30 godina je premalo. Zar mi ne bi mogao dodati i onih 20 godina što ih magarac neće, 10 što ih je odbio pas i 5 što ne htede majmun?
I usliši Bog muškarca i načini ga tako...

x x x

I tako muškarac živi 35 godina kao čovek, zatim se oženi i živi 10 godina kao magarac, radeći od zore do mraka i tegleći na svojim leđima teret porodice.
Zatim ode u penziju i živi 5 godina kao pas čuvajući kuću i jedući što mu daju. I, na kraju...
Na kraju muškarac živi još 10 godina kao majmun, skačući od stana do stana svoje dece i kreveljeći se da zabavi okolinu.

oOo