eSokobanja.rs

 Vrhunac svoga razvoja u srednjem veku Beograd je postigao u doba despota Stefana Lazarevića.
Tada je prvi put u svojoj istoriji postao prestonica srpske države,njeno politicko, privredno, kulturno i crkveno središte. Despot je preuzeo Beograd od ugara 1403.godine, na osnovu sporazuma sa ugarskim kraljem. U povelji Beogradu despot kaže: "Nađoh naj krasnije mesto od davnina, preveliki grad Beograd, koji je po slučaju razrušen i zapusteo, sazdah njega i posvetih ga presvetoj Bogorodici." Despot je podizao i razvijao Beograd, imajuci svetlu viziju njegove budućnosti, svestan njegovog izuzetnog značaja za sudbinu Srbije. Putopisci opisuju Beograd kao sedmovrh grad izvanrednih lepota, nazivaju ga "carstvujući grad" i upoređuju ga sa Jerusalimom.