eSokobanja.rs

Da, dobro ste pročitali: toliko stanovnika... To je jedan od najpoznatijih Beograda u svetu - a ima ih, ravno, još 14, na tri kontinenta, to jest imenjaka našeg glavnog grada.
Ovaj koji ima 400 hiljada stanovnika, najveći je od svih drugih Beograda. Nalazi se u Rusiji, na granici s Ukrajinom, na 40 km. U originalu, zove se Belogorad.

oOo