eSokobanja.rs

Sektor za turizam OTKS intenzivno radi na projektnim aktivnostima implementacije već odobranih i pripremi novih projekata. Aktivnosti u okviru projekta Kultura i balneologija, koji finansira EU u okviru prekogranične saradnje Bugarska - Srbija

10.02.2012. VEST – Ljubinko

ljubinko OTKS je tokom proteklih godina imala intenzivnu saradnju sa nevladinim sektorom u Sokobanji. Početkom jeseni napravljeno je partnerstvo sa PD "Oštra čuka" apliciranjem na konkursu Aktivne zajednice Balkanskog fonda za lokalnu inicijativu, projektom "Priroda i turizam – Sokobanja Ripaljka". Realizacijom tog projekta trebao bi da se napravi tematski turistički put od Grudonjskih vodenica do vodopada Ripaljka, i taj prostor zaštiti od dalje degradacije, uredi, i zaštite prirodni resursi, flora i fauna, naprave kućice za ptice, hranilišta za divlje životinje, klupice za odmor i most na Ripaljci. Partner u ovom projektu je Direkcija za urbanizam i izgradnju, a realizacija projekta trebalo bi da krene 1. marta. Neki elementi su već napravljeni, prikupljaju se pozivi i ponude za dobavljače i izvodjače radova na prvom ovakvom projektu PD "Oštra čuka".

 09.02.2012. VEST – Ljubinko

  Sektor za turizam OTKS intenzivno radi na projektnim aktivnostima implementacije već odobranih i pripremi novih projekata. Aktivnosti u okviru projekta "Kultura i balneologija", koji finansira EU u okviru prekogranične saradnje Bugarska - Srbija, u okviru IPA fonda - prvog poziva, implementiraju se u skladu sa aplikacionim formularima, osim okruglog stola u Bugarskoj i nastupa bugarskog folklora u Sokobanji, koji su odloženi zbog vremenskih prilika. U okviru drugog poziva prekogranične saradnje Bugarska - Srbija OTKS priprema dva projektna predloga, prvi za izgradnju Letnje pozornice na Vrelu, u kojoj će prekogranični partner biti Lokalna inicijativa iz Vršeca, i drugi koji se odnosi na opremanje bioskopa Moravica, za koji bi partner bio Turistički savez opštine Ćustendil iz Bugarske.