eSokobanja.rs

Prekogranična saradnja Bugarska-Srbija:: OTKS Sokobanja je u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, u okviru IPA fonda, aplicirala sa dva projekta

06.03.2012. VEST – Drugi poziv

prekogranicna-saradnja  OTKS Sokobanja je u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, u okviru IPA fonda, aplicirala sa dva projekta. U prvom projektu "Tradicija, priroda i kultura – sličnosti i razlikosti koje nas povezuju" koji se odnosi na opremanje Letnje pozornice Vrelo OTKS je vodeći partner, a prekogranični partner je Lokalna inicijativa iz Vršeca. Drugi projekat odnosi se na opremanje bioskopa Moravica, za koji bi partner bio Turistički savez opštine Ćustendil iz Bugarske. Procedura je u toku, a do kraja prve polovine godine znaće se da li će projekti biti prihvaćeni. Dostupnost fonova EU je od velikog značaja za razvoj cele naše zemlje, a posebno za razvoj Sokobanje kao turističkog mesta.


06.03.2012. VEST

U okviru projekta "Kultura i balneologija – održivi turistički proizvod" koji OTKS Sokobanja sprovodi sa Gradjanskom inicijativom Vršec iz Vršeca u Bugarskoj, održan je okrugli sto u Vršecu. Osnovni zadatak bio je utvrdjivanje potencijala obe banje, koji bi bili osnova za formiranje novog turističkog proizvoda koji bi se zvao "Prekogranični put zdravlja". Taj proizvod trebalo bi da bude formiran na sledećoj projektnoj aktivnosti, koja će se održati aprila meseca u Sokobanji. Turistički proizvodo "Prekogranični put zdravlja" bio bi ponudjen srpskim i bugarskim turooperaterima, a stavio bi u funkciju sve turističke prednosti i potencijale Sokobanje i Vršeca. Projekat "Kultura i balneologija – održivi turistički proizvod" finansira EU u okviru prekogranične saradnje Bugarska - Srbija, u okviru IPA fonda - prvog poziva.