eBooking.rs

Šaljite fotografije Sokobanje! Lepa ideja, uhvatila je koren - i nastavlja se! Evo, stigli smo i do II Foto-izazova - Sokobanja 2009. Tiha zima je za nama - i ušli smo u izazovno sokobanjsko prolece - traže se najlepše fotke prelepe Sokobanje...

Šaljite fotografije Sokobanje!
Lepa ideja, uhvatila je koren - i nastavlja se! Evo,
stigli smo i do II Foto-izazova - Sokobanja 2009.
Tiha zima je za nama - i ušli smo u izazovno
sokobanjsko prolece - traže se najlepše fotke
prelepe Sokobanje...
II FOTO IZAZOV - PROPOZICIJE
MANIFESTACIJE:

Organizacija za turizam, kulturu i sport, Sokobanja
- raspisuje konkurs za izbor najlepše fotografije
Sokobanje na II Foto izazovu - Sokobanja 2009.
Obrazac Prijava - saglasnost za ucešce - može se
preuzeti u Organizaciji za turizam, kulturu i sport
Sokobanja, licno ili elektronskim putem, ukoliko
podatke s mail adresom pošaljete na e-mail:
otks_sokobanja@beotel.rs
                                              Clan 1.
Organizacija za turizam, kulturu i sport, Sokobanja
( u daljem tekstu Organizator) otvara konkurs za
najbolju fotografiju Sokobanje pod nazivom
II FOTO IZAZOV, SOKOBANjA 2009.
Cilj manifestacije je unapreðenje promocije
Sokobanje kao jedne od najvažnijih turistickih
destinacija Srbije i radova fotografa amatera.
                                             Clan 2.
Prijem fotografija trajace do 1. avgusta 2009.
godine i jedini uslov je da su u skladu s temom
ovogodišnjeg konkursa, a to je “Sokobanja -
manifestacije”.
Fotografije treba da prikazuju detalje manifestacija
koje se održavaju u Sokobanji, a to su:
"Prvomajski uranak",
"Banjsko - kulturno leto",
"Prva harmonika - Sokobanja",
"SV Jovan, Biljober",
"Avgust u avgustu",
"Maraton želja" i dr.
Žiri ce uzeti u obzir i sve radove koji opisuju
(prikazuju) ljudsku aktivnost - interesantne pozicije u
prepoznatljivim delovima sokobanjske opštine koji su
u skladu s temom.
                                              Clan 3.
Svaki autor može poslati najviše 5 (pet) fotografija,
ali u uži izbor može uci samo po jedna fotografija
svakog autora. Naravno, svakom radu, autor treba
da da naziv, da navede lokaciju i vreme
fotografisanja.
                                              Clan 4.
Svaki ucesnik treba da uz prijavu dostavi
fotografije iskljucivo u digitalnom formatu, na CD-u i
to licno, u prostorije Organizacije za turizam, kulturu i
sport Sokobanja, ili poštom, na adresu: Trg
Osloboðenja br. 2, 18230 Sokobanja.
Fotografije treba da budu dimenzija 2000 x 1500
pixels; rezolucije 72 dpi.
Fotografije moraju biti u koloru, obavezno u
digitalnom formatu. Nije dozvoljena obrada
fotografija osim kadriranja i uobicajenih korekcija
boje/ekspozicije.
                                              Clan 5.
Izbor pobednicke fotografije, teci ce u dve faze:
1. Po isteku roka za slanje fotografija 1. avgusta
2009., žiri ce u periodu 1. avgust - 10 . avgust 2009.
godine odabrati 20 fotografija koje ce uci u uži izbor.
2. Tri finalne (pobednicke i rangirane) fotografije iz
užeg izbora, odabrace clanovi žirija na dan
održavanja izložbe (na kojoj ce biti izložene sve
najinteresantnije i fotografije iz užeg izbora) 22.
avgusta 2009. godine, a koja ce se održati u
Galeriji - legatu “Miluna Mitrovica”.
EVO I NAGRADA!
I nagrada: 50.000 dinara,
II nagrada: digitalni foto aparat,
III nagrada: Monografija Sokobanje.
                                              Clan 6.
Konkurs je otvoren za starije od 18 godina.
                                              Clan 7.
Radovi koji su dostavljeni Organizatoru, za ucešce
na konkurs II FOTO IZAZOV, SOKOBANjA 2009.
se ne vracaju.
Ucesnici su dužni da za ove radove putem prijave -
saglasnosti trajno prenesu prava za upotrebu
fotografija u propagandne svrhe Sokobanje -
Organizaciji za turizam, kulturu i sport, Sokobanja.
                                              Clan 8.
Odluke žirija su konacne, a pravo tumacenja ovih
propozicija ima Organizator. Organizator ne snosi
odgovornost za mogucu zloupotrebu (kopiranje,
neovlašceno objavljivanje...) prispelih i objavljenih
fotografija.
                                              Clan 9.
Izabrana fotografija bice odštampana na hartiji,
izložena i objavljena u katalogu izložbe. Ostale
fotografije - ostace u trajnoj kolekciji Organizacije za
turizam, kulturu i sport, Sokobanja i upotrebljavace
se, po potrebi, u svrhe promocije Sokobanje - što je i
krajnji cilj svih nas.
Ovaj konkurs za koji vlada veliko interesovanje je
otvoren za sve starije od 18 godina.
Prijave i radove slati do 1. 8. 2009. godine.
Dodatne informacije, mogu se dobiti putem
telefona na broj (018) 833-988 ili (064) 856-88-08,
odnosno, putem e-maila: otks_sokobanja@beotel.rs
oOo