IVAN CRNOJEVIĆ ( 1465. – 1490.)

Još za vreme slobodne srpske države bila je čuvena u Zeti vlasteotska porodica Djuraševića ili Crnojevića. U XV veku njen ugled je stalno rastao. Osobito se od sredine toga veka istakao Stefanica Crnojević

20 Decembar 2011

Još za vreme slobodne srpske države bila je čuvena u Zeti vlasteotska porodica Djuraševića ili Crnojevića. U XV veku njen ugled je stalno rastao. Osobito se od sredine toga veka istakao Stefanica Crnojević, čija je oblast bila izmedju Sadra i Kotora, kao pristalica Mletačke republike, uz koju je on ratovao protiv despota Djurdja.

Stefanica je simpatična ličnost. Mudar, vešt i okretan, on je bio dobar vojnik i vojskovodja i tukao je u više prilika despotove stare i iskusne vojvode. Simpatična je osobito njegova ljubav prema sinu Ivanu, koji je dugo vremena čamio kao talac u tamnici u hercega Stefana i njegova odanost i vernost Mletačkoj republici.

Stefanicu je nasledio njegov sin Ivan. Dok se Stefanica smatrao još za običnog vlastelina i mletačkog oficira, Ivan se ponašao kao vladalac i imao svoj dvor u srednjem veku.

Ivan je u početku svoje vlade protivio politici svoga oca , bio protivnik Mletačke republike , ali ubrzo se vratio politici svoje porodice i priznao je vrhovnu mletačku vlast. Posle toga Ivan je bio veran republici i toliko se istakao umetnošću i hrabrošću u borbama protiv Turaka da je imenovan za mletačkog plemića. Zbog toga su Turci bili ljuti na Ivana i u miru, što su ga 1479. godine posle uspešnog rata sklopili sa Mletačkom republikom, Ivan nije bio obuhvaćen. To je značilo da je predan na milost i nemilost Turcima. Uveren da im se ne može sa uspehom odupreti, Ivan je, kada je saznao za pogodbe sklopljenog mira, pobegao u Italiju.

Ali kada je dve godine posle toga umro sultan Muhamed II, a njegovi sinovi počeli medjusobnu borbu za vlast i presto, nastalo je silno vrenje na celom Balkanu. Hrišćani su se nadali skorom oslobodjenju, a begunci su se počeli sa svih strana vraćati svojim kućama . Onda se i Ivan vratio iz Italije i zauzeo je svoju državu bez borbe.

Ali, Ivan je video da se ni pomoću Mletačke republike koja ga je već jednom u osudnom trenutku napustila, a još manje sam svojom snagom ne može održati, pa se odmah po povratku pogodio s Turcima, priznao je njihovu vrhovnu vlast i bio im je do smrti verno odan i lojalan. Posle toga on je često dolazio u sukob sa Mlečićima jer je hteo da im se osveti zbog njihovog nelojalnog držanja prema njemu i zbog njihove ekonomske ekspoloatacije u njegovoj zemlji.

Posle svoga povratka, Ivan je smišljeno i energično radio na unutrašnjem uredjenju svoje države. Ivana je nasledio njegov sin Djuradj, lep, snažan i stasit čovek , sa neobično mekom dušom, sentimentalan, i zbog toga neustalan i kolebljiv. Mada sa avanturističkim sklonostima Djuradj nije bio ni ratnik ni političar. On je trgovao i voleo je književnost. Za kratko vreme svoje vladavine on se bavio uglavnom unutrašnjim uredjenjem svoje države i osnovao je prvu srpsku štampariju.

Zbog svojih veza sa Francuzima koji su u to doba hteli da krenu krstaški rat protiv Turaka, postao je Djuradj sumnjiv Turcima, a oni su hteli da ga uklone i da zauzmu njegovu državu. Kad mu je naredjeno da dodje u Carigrad, on se poplašio za svoj život i pobegao je u Mletke. Posle nekoliko godina potucanja po Italiji, on se vratio u Crnu Goru, odakle je otišao u Carigrad, gde ga je sultan lepo primio , posle čega se poturčio i dobio neka imanja u Maloj Aziji.

Smeštaj Privatni smeštaj Smeštaj sa bazenom Hoteli u Sokobanji Pansioni Seoski turizam Smeštaj na jezeru Cenovnik O Sokobanji O Sokobanji Istorija Istorija Prvi tragovi naselja Turski period Prvi ustanak Naredba 1837-1880 Do II svetskog rata NOB i revolucija Zdravstvo Zdravstvo Zdravstveni turizam Faktori lečenja Kupanje Inhalacija Radioaktivnost Radioaktivne vode Mineralne vode Lekovite vode Znamenite ličnosti Kako doći? Klima Oblačnost Padavine Magla Vetar Vegetacija Vremenska prognoza Odgovori Predsednika Opštine Gradski vodič Gradski vodič Izletišta Parkovi Mapa grada Crkve Autobuske linije Doček nove godine Wellness centar Restorani Akva Park Cenovnik Akva parka Podina Etno restoran STARA VODENICA Vesti Linkovi Nekretnine Kontakt