eBooking.rs

Asocijacija nezavisnih turističkih agencija Srbije(„ANTAS“) u saradnji sa Turističkim organizacijama oština: Aleksinac, Sokobanja, Knjaževac, Zaječar, Boljevac i drugim pokroviteljima realizovaće INFO-turu tj. studijsko putovanje i boravak predstavnika agencija

16.03.2011. V E S T – Asocijacija nezavisnih turističkih agencija Srbije

antas  Asocijacija nezavisnih turističkih agencija Srbije(„ANTAS“) u saradnji sa Turističkim organizacijama oština: Aleksinac, Sokobanja, Knjaževac, Zaječar, Boljevac i drugim pokroviteljima realizovaće INFO-turu tj. studijsko putovanje i boravak predstavnika agencija kao i obilazak hotelsko turističkih kapaciteta i kulturno istorijskih znamenitosti ove regije u periodu od 18 do 20.03. Asocijacija nezavisnih turističkih agencija Srbije(„ANTAS“) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti turizma i pored YUTE okuplja najveći broj agencija i drugih subjekata turističke privrede Srbije. Cilj Asocijacije je zaštita interesa njenih članica, povezivanje turističkih agencija i drugih subjerkata turističke privrede na domaćem tržištu, unapređenje srpskog turizma, učešće u izradi pravnih akata u toj oblasti, saradnja sa inostranim agencijama. Jedan od ključnih ciljeva agencija članica „ANTASA“je afirmacija turističkih vrednosti Srbije i pokušaj da se ti sadržaji uvrste u ponudu naših turističkih agencija.