eSokobanja.rs

soko-televizija Radio televizija Sokobanja je formirana 2000. godine spajanjem Soko televizije (osnovane 1997. god.) sa Radio Sokobanjom (osnovanom 1978. god.). Ova dva medija imaju dozvole za emitovanje lokalnog programa i prvenstveno su orjentisana ka pravovremenom informisanju građana opštine Sokobanja.
Kao opštinsko javno preduzeće Radio televizija Sokobanja posluje do 2008.godine, od kada biva privatizovana i počinje da posluje kao otvoreno akcionarsko društvo, sa većinskim privatnim kapitalom.

Danas Soko televizija emituje dvadesetčetvorosatni informativno-obrazovno-zabavni program u kome sa sopstvenom produkcijom učestvuje sa preko 25%.

24.08.2010.godine RTV Sokobanja počinje objavljivanje svojih VESTI i na Turističkom portalu Sokobanje koje se putem RSS-a emituju na više desetina srpskih informativnih portala.

FM 90,5 MHz
UHF 28
Alekse Markišića 6
18 230 Sokobanja
telefon i fax: 018/830 814