eSokobanja.rs

Akcioni plan za mlade:: Na Skupštini opštine Sokobanja održanoj 22. februara donet je Akcioni plan za mlade / Osim Akcionog plana za mlade Opština Sokobanja pristupiće i izradi Lokalnog plana akcije za omladinsko preduzetništvo

akcioni plan29.02.2012. VEST - Akcioni plan za mlade

Na Skupštini opštine Sokobanja održanoj 22. februara donet je Akcioni plan za mlade koji, kako kaže koordinatorka Kncelarije za mlade Ivana Radosavljević, predstavlja strateški dokument . Istraživanje i procena potreba mladih u našem mestu urađeni su 2009.-e i 2010.-e tako da je napravljen presek stanja i položaja mladih u našem mestu. Takođe, formulisane su mere za rešavanje problema i potreba mladih. Ovaj plan jasno prati Nacionalnu strategiju za mlade, istakla je Ivana Radosavljević i dodala da su utvrđena 4 osnovna prioriteta koja se tiču osnaživanja aktivizma kod mladih, unapređenja zapošljavanja i samozapošljavanja, unapređenja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, kao i osnaživanje inkluzije i zdravih stilova života. Za sprovođenje ova 4 prioriteta u okviru Akcionog plana razvijene su aktivnosti i rokovi.29.02.2012. VEST - Omladinsko preduzetništvo

Osim Akcionog plana za mlade Opština Sokobanja pristupiće i izradi Lokalnog plana akcije za omladinsko preduzetništvo kojim bi se stimulisali svi oblici zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih. Ivana Radosavljević, koordinatorka Kancelarije za mlade, kaže da je ovim planom predviđeno povezivanje tri kategorije mladih, i to: onih koji nemaju nikakvo predznanje o preduzetništvo, onih koji vide sebe kao potencijalne preduzetnike ali nemaju potpune informacije , kao i onih koji imaju ideje i žele da ih pretvore u konkretne akcije. Za ovaj plan Opština Sokobanja dobiće podršku USAID-a u vidu granta od 5.000 dolara za jedan ili više projekata.