eSokobanja.rs

Povodom izjave predsednika USR "Moravica", Aleksandra Jankovića u kojoj govori o intenziviranoj ribokradji na Bovanskom Jezeru u proteklom periodu i o hvatanju ronioca ribokradice, a koju je našoj televiziji dao 18. novembra, našoj redakciji obratio se direktor D.O.O. "Južna Morava II", Nikola Kumanović./ Blizu 120 miliona evra biće uloženo u kupovinu računara za škole u okviru projekta "Digitalna škola", najavljuju iz Ministarstva za telekomunikacije.

24. 11. 2010. VEST Povodom izjave predsednika USR "Moravica"

Povodom izjave predsednika USR "Moravica", Aleksandra Jankovića u kojoj govori o intenziviranoj ribokradji na Bovanskom Jezeru u proteklom periodu i o hvatanju ronioca ribokradice, a koju je našoj televiziji dao 18. novembra, našoj redakciji obratio se direktor D.O.O. "Južna Morava II", Nikola Kumanović. Nisam direktno čuo izjavu Jankovića, već prepričanu, kaže Kumanović i dodaje da ne želi da se ovo shvati kao demant, jer nemamo šta da branimo, ali obzirom da je sedište preduzeća u Nišu, kao i izvor pravih informacija, iz sedišta firme gradjani mogu čuti najmerodavnije podatke. Kumanović je izneo pregled rada za prvih 10 meseci ove godine iz kojih proizilazi da je firma uredno radila i obavljala svoja zaduženje, što se tiče ribokradje na bovanskom jezeru. U navedenom periodu, podneli smo 71 prijavu, kaže Kumanović, a ostalo je da se podnese još isti broj prijava. Što se tiče ronioca koji je uhvaćen pre 7 dana, oduzeta mu je kompletna oprema, a radi se o N. N. licu, kaže on i objašnjava da ribočuvarska služba nema pravo da fizički zadrži prekršioca dok ne dodje policija, te postoji problem kako ga zadržati do dolaska policije. Zbog toga uglavnom većina zatečenih u ovim radnjama su N. N. lica, kaže Kumanović.

 


 

24.11.2010. V E S T – Digitalna škola

Blizu 120 miliona evra biće uloženo u kupovinu računara za škole u okviru projekta "Digitalna škola", najavljuju iz Ministarstva za telekomunikacije. Prvi računari u okviru projekta "Digitalna škola" stići će već u decembru, a novac je obezbeđen od takse koju RATEL naplaćuje u elektronskim komunikacijama. Nastavnici smatraju da će uz pomoć kompjuterskih programa učenici biti otvoreniji i za teže gradivo. 2.910 škola se prijavilo na konkurs, a svaki kompjuter će imati potpuno legalan softver. U program su uključene i seoske škole . Za njih će na razne načine biti obezbeđen pristup internetu, a koristiće laptopove. Svi nastavnici biće obučeni za rad na računaru, kaže ministarka za telekomunikacije. "Mi očekujemo da će ova jedinstvena hardversko-softverska platforma napraviti veliki pomak u kvalitetu obrazovanja, omogućiti našoj deci da steknu znanje o informacionim tehnologijama, da lakše savladaju znanje iz ostalih predmeta, da se nastava osavremeni i da oni steknu veštine koje će im omogućiti da ravnopravno konkurišu na tržištu radne snage svojim vršnjacima iz celog sveta", kaže Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije. Direktori škola su bili slobodni da odaberu predmet za koji smatraju da će im kompjuteri najviše koristiti. Ministarka Jasna Matić kaže da će ministarstvo za škole u 40 siromašnih opština u republici obezbediti internet i dovoljnu količinu struje. Škole van ovih opština će same morati da tehnički opreme učionice, uključujući priključke za internet i struju.