eSokobanja.rs

Akupresura je jedan od najstarijih alternativnih metoda lečenja koji su, stolećima, proučavali - a ko će ako ne oni?! - Kinezi... a, kasnije i Japanci...
Svako od nas ima neverovatne sposobnosti izlečenja u samom sebi, ali tog, na žalost, nismo ni svesni! Kako, to?!... Ne govorim napamet, stila, radi... Evo dokaza, odmah ćete se uveriti... Šta, prvo, učinite - kad osetite bol u nekom delu tela - ili kad se udarite?!...
Aha!... blizu ste!... Tako je!!!...
Refleksna (i potpuno prirodna!) reakcija je da ruku položimo na bolan deo - i držimo je na tom mestu dok nam bol ne popusti - ili sasvim prestane!
E pa, akupresura je metod pritiska na određene tačke na telu koje su povezane s unutrašnjim organima i uopšte s psihofizičkim stanjem svakog od nas...
Na telu postoji 12 meridijana i 365 akupresurnih tačaka čijom stimulacijom možemo uticati na razne tegobe, kao što su: PMS-a (predmenstrualni sindrom), glavobolje, alergije, bolovi, probavni problemi... a na osećajnom: psihički problemi kao što su depresija, melanholija, nezadovoljstvo, stres… Ima, još!...
Bolest i razne vrste bolova su prekid energije u meridijanima, a akupresurom utičemo na ponovno uspostavljanje ravnoteže otklanjajući nastale probleme. Akupresura koristi iste tačke kao i akupunktura, ali u ovoj tehnici tačke se dodiruju pritiskom prsta ili šake, dok se u akupunkturi tačke stimulišu ubadanjem određenih iglica.
Zanimljiva je činjenica da su prostorno tačke koje treba dodirivati-pritiskati za, recimo, otklanjanje bola u nekom delu tela - poprilično udaljene (npr., za bol u vratu - tretira se tačka koja se nalazi u području ispod kolena, ili tačka u području iznad pete!). To je dokaz protoka energije našim telom, a delovanjem na akupresurne tačke, taj se protok ponovo uspostavlja ili smiruje ako je energija na nekom delu prejaka.
Preslaba ili prejaka energija dovode do istog stanja – stanja bolesti - budući da telo teži ravnoteži pa mu nijedno drugo stanje ne odgovara. Pojava bolesti i bola su nužne (niko od nas se ni ne seti da ima, npr., želudac - dok ne počne da nas boli!) i pokazatelj su da u telu postoji neravnoteža. Bol je opomena, signal!...
Na taj način, telo nas prisiljava da delujemo na njega i ponovo uspostavimo potrebnu ravnotežu.
Akupresura ne može zameniti klasične medicinske zahvate, ali može pomoći u smanjenju raznih zdravstvenih tegoba i otklanjanju bola.
Neke osobe dobrobit akupresure osete već posle jednog ili dva lečenja. Nekima je potrebno malo više da bi im telo reagovalo (jer se bilo "ulenjilo"!) i da se osete nedvosmisleno pozitivni pomaci u duševnom, fizičkom i osećajnom stanju.
Budite otvoreni za nova iskustva i mogli biste se iznenaditi kako jednostavne tehnike mogu učiniti čuda u poboljšanju kvaliteta vašeg života.

oOo