eSokobanja.rs

Turci su pokorili Crnu Goru krajem XV veka . Od kraja XVII veka, počeo je medjutim u Crnoj Gori pod upravom crnogorskih vladika sistematski rad na emacipaciji od turske vlasti. U početku su se Crnogorci u tome radu oslanjali na Mletačku republiku, koja je zbog svojih teritorija na primorju , bila gotovo stalno u sukobu sa Turskom a uskoro posle toga od početka XVIII veka, počeli su Crnogorci upirati oči u Rusiju, proglasili je za svoga pokrovitelja, i tražili od nje stalno u borbi protiv Turaka , a i inače, moralne , a još više materijalne pomoći i potpore.

Smišljen i sistematski rad na emancipaciji Crne Gore od Turske počeo je za vreme velikih ratova na Balkanu, u pretposlednjoj i poslednjoj desetini XVII veka. Ali rad u tome pravcu , i spolja i u samoj zemlji, neobično energično i vešto razvio je vladika Danilo koji se može smatrati za prvog vladara obnovljene srpske države u Crnoj Gori.

Danilo je bio darovit, energičan, okretan , dobar organizator. Vešto lavirajući medju Turskom i Mletačanima, on je utvrdio svoju vlast u zemlji, radio da izmiri i grupiše zavadjena bratstva i plemena, hvatao je veze sa Austrijom i sa Rusijom i sa pravoslavnim stanovništvom u Turskoj, a ceo taj rad imao je jedan cilj: da se emancipuje i oslobodi od Turaka. U ostvarenju toga cilja on je naravno gledao i svoju ličnu korist, i često je nije delio od opšte.

Danilo je video da je nemoguće postići oslobodjenje dogod se Turci u samoj Cr5noj Gori oslanjaju na poturčenjike, čiji se broj u to doba bio znatno umnožio. Zbog toga je on pregao da istrebi poturice u Crnoj Gori. To mu je posle velikog truda i napora i pošlo za rukom i to je unutrašnje oslobodjenje Crne Gore bilo je preteča i spoljnog oslobodjenja.

U borbi za unutrašnju slobodu i u borbi vodjenoj u savezu sa Rusijom protiv Turske Crnogorci su dobili samopouzdanje i svest o slobodi hvatala je sve više korena. Rusija je istina pri sklapanju mira ostavila Crnu Goru te su Turci udarili na Crnu Goru i pregazili je ali više nisu mogli da je orrže u pokornosti. Trebalo je istina da prodje još mnogo vremena i da se prolije još mnogo krvi dok je Crna Gora i faktički i formalno došla do svoje slobode, ali sigurne osnove za rad u tome pravcu položio je svojim smišljenim, veštim i energičnim radom radom, i u spoljnoj i u unutrašnjoj politici, vladika Danilo