eSokobanja.rs

Stevan Tomašević je poslednji bosanski vladar. Kao prestolonaslednik, on je za miraz dobio despotovinu, koju je posle već nekoliko meseci izgubio. Zbog toga gubitka, digla se u celoj Evropi bura nezadovoljstva protiv njega. Po Evropi su kružili glasovi da je Stevan Tomašević učinio izdajstvo hrišćanskoj stvari i da je prodao Turcima Smederevo i despotovinu.
Ali kada je Stevan Tomašević došao na presto, on je svojim radom demantovao te glasine.
Zavadjen sa ugarskim kraljem Matijom zbog predaje Smedereva, Stevan Tomašević se sav predao papskoj kuriji. Odatle je on u početku vlade pritešnjen od Turaka, dobio moralnu potporu i krunu kojom je krunisan za kralja. Ugarski kralj matija smatrao je da u tim trenucima povredjena njegova suverena vlast nad Bosnom, pa je zauzeo stav protivan novome kralju.
Ali, oni su se ubrzo izmirili, Stevam je sklopio savez sa Ugarskom i otkazao Turcima danak, koji im je Bosna do tada plaćala.
Tomašević je posle toga počeo odbranu od turskog napada, koji je sa razlogom očekivao. On je u taj mah sa dosta nade i optimizma gledao u budućnost. Ali njegove nade nisu se ispunile.
Kada su Turci pošli na Bosnu Stevan nije dobio nikakve spoljne pomoći. U takvim prilikama nije ni kralj bio u stanju da se Turcima odupre, i Bosna je pala bez ijedne bitke i borbe.
Stevan Tomašević je bežao ispred turske vojske iz grada u grad, dok naposletku nije uhvaćen. Nesreća i odsustvo svakog izgleda na uspeh, slomili su njegovu energiju, i on je neslavno završio svoju vladavinu, mada se predao na veru, bio je pogubljen.