eSokobanja.rs

KNEZ DANILO ( 1851. - 1860.)

Petra II nasledio je njegov sinovac, knez Danilo. Danilo je bio mlad kada je od svog strica nasledio presto ali od prvih dana svoje vladavine pokazivao je veliku energiju u radu i u unutrašnjoj politici.
Žustar, prgav i prek, nemirna duha, silne energije i osvetoljubiv, knez Danilo je često bez potrebe izazivao sukobe. Prilike su i spolja i iznutra za sve vreme njegove vladavine bile neobično teške i Crna Gora je, zbog svog unutrašnjih sporova i zbog neprijateljskih napada u više mahova dolazila u veliku opasnost i veoma tešku situaciju. Ali sretne okolnosti i prisebnost i veština kneza Danila uvek su izvukli Crnu Goru iz teškog položaja. Tome je mnogo doprinela i junačka borba Crnogoraca koja je u pojedinim momentima zadivljavala svet. Dabogme da je u tim teškim borbama bilo i momenata očajanja i malodušnosti kada su vera i samopouzdanje ostavljali i najhrabrije i kada su neuspesi izazivali rekriminacije i prebacivanja knezu što je navukao zemlju na bedu. Ali knez Danilo je uvek znao da sačuva potrebnu hladnokrvnost, on nije gubio prisustvo duha, samopouzdanje i veru u speh. Glavni cilj njegove politike bio je da dobije priznanje nezavisnosti za svoju državu i rad njegov u tom pravcu bio je vodjen sa divljenja dostojnom samosvešću, konsekvencijom i energijom. U tome radu njega ništa nije moglo omesti, ništa zbuniti, ništa zastrašiti. On je svesno i hrabro išao pravo ka svome cilju i porazi, koji bi drugoga sasvim obeshrabrili njega kao da su još više podsticali na napor i i strajnost.
U unutrašnjoj politici knez Danilo je energično radio na tome da u zemlji uvede red i da zavede potrebne reforme koje će izvesti zemlju iz haosa plemenske borbe i stvoriti mogućnost za kulturni napredak i razvitak.
Ali rad kneza Danila, zatim njegova ličnost i njegovi preki i grubi postupci u opštenju sa ljudima izazvali su neraspoloženje i opoziciju protiv njega. On je bio veoma nepopularan i imao je veoma mnogo ličnih neprijatelja. Njegovu težnju da učini dobro njegove zasluge za državu i njegov iskren patriotizam retko ko je sporio ali njegov način bio je mrzak ljudima i njegova prekost i bezosećajna grubost otudjivale su često i njegovu najbližu okolinu. Naposletku je knez Danilo i pao, u najboljim godinama, kao žrtva atentata, izvedenog iz lične osvete.