eSokobanja.rs

Svi narodi ga, i te kako, znaju, cene i vole. Njega - pevca!... A kako i ne bi - kad se zna ko je on!...
Kao i za mnoge druge narode, i za Srbe je prvo oglašavanje pevca važna vremenska odrednica, granica, čak, trenutak kad započinje zora, prvi znak dana! Kad pevac kukurikne - "dan se beli"!... A kad kukurikne noću, kratko, znači: još malo, pa će biti... biće zora!...
A kako to da noću peva samo u pune sate - to niko ne zna... a on mudro ćuti!... I na vreme kukurikne! Kuku-ri-kuuuuu!... Petlovska posla!...
A kako on, to, umešno radi, i kako tačno, u minut! Prema petlu, mnogi nameštaju i svoje satove...
Njegov operski - ponekad tenorski, ponekad baritonski - glas, deli noć od dana, mrak od svitanja, Mesec od Sunca!... Hoće da uskoči i u snove!...
Kad se njegova "truba" oglasi - beže nečastive sile noći - kud koja!...
Petlovo pevanje se smatra nebeskim darom jer se u narodu veruje da pevci pevaju po božjoj zapovesti, da izvršavaju božju volju! U nekim krajevima se misli da noću anđeli dolaze i zavlače se pod krila zaspalom petlu. I bude ga da kukurikanjem oglasi razna doba noći - spavajte, ljudi, mi smo, anđeli, ovde, spavajte, mirno, pod petlovim smo krilima...
Verovalo se da petli štite od uroka i demonskih sila i da donose sreću. Skoro svako domaćinstvo je imalo svog petla, a, poneka, i više njih! Pa kad zapevaju, ma orkestar i po!...
A umeju i uglas, kao u horu!
Kao i u jevrejskoj tradiciji, i kod Srba je smatran simbolom plodnosti, muževnosti i polne moći. Imao je značajnu ulogu prilikom svadbenh običaja i za vreme seoskih rituala vezanih za seme i useve...
Pošto je pevac najavljivao zoru, u mnogim kulturama je on solarna životinja, znak Sunčevih moći, aktivnosti i trezvenosti. Petao nikad ne spava - moglo bi se reći! Ili, na pola oka!... Dremne...
Pevac je i gord, i boje su mu lepe - izuzev crnog... takvog niko ne voli...
Za Stare Egipćane, pevac je bio simbol predostrožnosti, opeznosti, budnosti, pažnje...
Kod Starih Grka i Rimljana, bio je simbol svetlosti, začudo i svađe i, čak, ratnog stanja!..
Za budiste, pevac predstavlja požudu i strast...
U staroj Kini, pevac je bio velikodušnost, junaštvo, vernost ("veran kao petao"; ne znam da li se, tamo, kaže "neverna kao kokoš")...
U Persiji, današnjem Iranu, pevac se smatrao carskom pticom pa se, ponekad, čak, pojavljuje njegova slika na vladarskom skiptru...
U hrišćanstvu, pevac predstavlja osvit Hristovog Sunca na Istoku, simboliše Hrista, samog, razgonitelja zla i tame, pa, otud, pevac služi i kao vetrokaz koji se okreće i vreba moći zla, na krovu... štiti...
U srednjem veku, pevac je bio znak koji predstavlja vaskrsenje i često se pojavljivao na tornjevima katedrala i, uopšte, visokih građevina...
Gle, gle - ne paun, već pevac!...

oOo