eSokobanja.rs

Istom kneže naredio vojsku,
Na Kosovo udariše Turci.

Mače vojsku Bogdan Juže stari,
S devet sina, devet Jugovića,
Kako devet sivih sokolova;
U svakoga devet hiljad` vojske,
A u Juga dvanaest hiljada;
Pa se biše i sekoše s Turci:
Sedam paša biše i ubiše,
Kad osmoga biti započeše,
Al` pogibe Bogdan Juže stari,
I izgibe devet Jugovića,
Kako devet sivih sokolova,
I njihova sva izgibe vojska...

Makoš` vojsku tri Mrnjavčevića,
Ban uglješa i vojvoda Gojko
I sa njima Vukašine kralje;
U svakoga tri`est hiljad` vojske,
Pa se biše i sekoše s Turci:
Osam paše biše i ubiše,
Devetoga biti započeše,
Pogiboše dva Mrnjavčevića,
Ban Uglješa i vojvoda Gojko;
Vukašin je grdnih rana dop`o,
Njega Turci s konjma pregaziše;
I njihova sva izgibe vojska...

Mače vojsku herceže Stjepane:
U hercega mnoga silna vojska,
Mnoga vojska, šezdeset hiljada;
Te se biše i sekoše s Turci:
Desetoga biti započeše,
Al` pogibe herceže Stjepane,
I njegova sva izgibe vojska...

Mače vojsku srpski knez Lazare:
U Laze je silan Srbalj bio,
Sedamdeset i sedam hiljada;
Ne dadu se ni gledati Turkom,
Da kamoli bojak biti s Turci...

Tad bi Laza nadvladao Turke,
- Bog ubio Vuka Brankovića!
On izdade tasta na Kosovu;
Tada Lazu nadvladaše Turci...
I pogibe srpski knez Lazare,
I njegova sva izgibe vojska,
Sedamdeset i sedam hiljada:
Sve je sveto i čestito bilo,
I milome Bogu pristupačno!

* * *

Napomena: Istorijski je dokazano
da Vuk Branković nije izdao Srbe na Kosovu.
Ali, zašto je to tako u narodnoj pesmi,
to je druga priča...

oOo