eSokobanja.rs

XXXV sednica Opštinskog veća biće održana u ponedeljak 7. novembra. Na dnevnom redu naći će se 13 tačaka između ostalih: Razmatranje i utvrđivanje predloga I Rebalansa Odluke o budžetu opštine Sokobanja za 2011

07.11.2011. VEST – Opštinsko veće

opstina-sokobanja

Na XXXV sednici Opštinskog veća opštine Sokobanji održanoj danas, svi predlozi Odluka su prihvaćeni, osim Odluke o izboru kandidata za načelnika Opštinske uprave koja je skinuta sa dnevnog reda i koja će biti razmatrana na narednoj sednici Opštinskog veća. Kao dopuna dnevnog reda našla se i Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.

 

 


02.11.2011. VEST – Opštinsko veće

  XXXV sednica Opštinskog veća biće održana u ponedeljak 7. novembra. Na dnevnom redu naći će se 13 tačaka između ostalih: Razmatranje i utvrđivanje predloga I Rebalansa Odluke o budžetu opštine Sokobanja za 2011; Razmatranje i utvrđivanje predloga Zaključka o usvajanju Rebalansa Programa poslovanja Direkcije za urbanizam i izgradnju za 2011; Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o odobrenju postavljanja opreme u objektu prekidna komora za proizvodnju električne energije Upravnog odbora JKP “Napredak”; Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o formiranju Fonda za razvoj malog biznisa u turizmu opštine Sokobanja; Razmatranje i donošenje Odluke o izboru kandidata za načelnika Opštinske uprave opštine Sokobanja. Sednica će biti održana u sali SO Sokobanja sa početkom u 8 časova.