Dejan Nikolić Zamenik šefa Poslaničke grupe Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predsednik Resornog odbora Demokratske stranke za javne politike. Rođen je 1. jula 1979. godine u Sokobanji.

Dejan Nikolić1.Dejan Nikolić 
Zamenik šefa Poslaničke grupe Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predsednik Resornog odbora Demokratske stranke za javne politike. 
Rođen je 1. jula 1979. godine u Sokobanji. 
Profesor fizičke kulture na Fakultetu fizičke kulture. 
Fakultet političkih nauka, pred odbranom master rada, prosek ocena 10. 
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije u mandatima 2008−2012. i 2012−2014. godine. 
Na parlamentarnim izborima 16. marta 2014. godine ponovo je izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 
Zamenik šefa Poslaničke grupe Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 
Član Glavnog odbora Demokratske stranke.  
Trener Centra za edukaciju Demokratske stranke. 
Bio je potpredsednik Demokratske stranke, predsednik Izvršnog odbora Opštinskog odbora DS Sokobanja, član Internacionalnog sekretarijata Demokratske omladine. Naša preporuka