BLAGOVESTI:: Srpska pravoslavna crkva obeležava 7. aprila 2010. veliki hrišćanski praznik Blagovesti. To je predivno sećanje na predivnu Devicu Mariju, u stvari, na susret, Marijin i arhanđela Gavrila. On joj je, tad, objavio vest nad vestima - da će roditi sina - Spasitelja svih ljudi, ljudskog roda, uopšte!...

Srpska pravoslavna crkva obeležava 7. aprila 2010. veliki hrišćanski praznik Blagovesti. To je predivno sećanje na predivnu Devicu Mariju, u stvari, na susret, Marijin i arhanđela Gavrila. On joj je, tad, objavio vest nad vestima - da će roditi sina - Spasitelja svih ljudi, ljudskog roda,  uopšte!...
   A ovaj prečist praznik - Blagovesti - kom, po čistoti, zaista, nema premca, praznuje se, već, od prvih dana Božanske hrišćanske propovedi. Od tog dana, treba zapamtiti, počinje hrišćanska istorija spasenja...
   - O, Marijo, znaš li kakvu Ti vest donosim? O, Marijo, znaj i raduj se radošću nad radostima - Ti si od Boga - Tvorca Neba i Zemlje - odabrana da rodiš Sina Božjeg, o, Marijo!...
   I, dodao je:
   - Raduj se, Blagodatna, Gospod je s tobom!...
   Tako se otvorila beskrajna istorija Novog zaveta, tako je započeo Svevišnji preobražaj Čovečanstva!... Slava, nek je, Bogu!... Bogu slava!...
   U svim pravoslavnim hramovima, može se videti prečista scena Blagovesti s Devicom Marijom - s belim ljiljanom i svetim Jevanđeljem - i to na carskim dverima koja su ulaz u oltarski prostor i označuje - u prenosnom značenju - u alegoriji nad alegorijama - put u Carstvo nebesko...
   Devica Marija, bila je u 15. godini poverena na brigu i ljubav svom rođaku i udovcu pravednom Josifu koji je tad imao 84 godine. Blagovesti se uvek slave 7. aprila, i to tačno deset meseci pre najradosnijeg hrišćanskog praznika - Božića. Devica Marija je bila formalno verena s Josifom i on se starao o njoj. Tako je Devica ostala verna svom zavetu da se neće nikad udavati, već će služiti Bogu - a zakon tog vremena nije dozvoljavao da devojka ostane neudata.
   Blagovesti, kao i Božić i Vaskrs, spadaju u radosne događaje, u  radosne hrišćanske praznike...
   A ko je bio arhanđeo Gavrilo?
   On je, prema zapisima Četvorojevanđelja, bio, da tako kažemo, "zadužen" za sve radosne događaje - a nema radosnijeg od rođenja Isusovog, Sina Božjeg! Reč Isus znači Spasitelj...
   On je, takođe, i onaj arhanđeo koji se predstavio pred praznim grobom, Isusovim - i objavio misao nad mislima, vest nad vestima, događaj nad događajima - Hristovo Vaskrsenje!...
   Najzad, kao ohrabrenje što će upravo ona, Devica Marija, roditi Spasitelja, rekao joj je:
   - Gle, devojka će začeti i rodiće sina! Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si Ti među ženama!

   oOo


Naša preporuka