eSokobanja.rs

TV Pretplata:: Zbog izbegavanja obaveza prema Radio-televiziji Srbije tokom 2010. godine pokrenut je sudski postupak protiv više od 280.000 dužnika, piše danas "Politika".

17.03.2011. V E S T – TV pretplata


tv pretplata  Pretplata za RTS je zakonska obaveza građana, koju je potvrdio i Ustavni sud Srbije, kaže Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Pošto je Ustavni sud početkom prošle godine potvrdio zakonitost pretplate na Javni servis, Goran Papović iz Udruženja potrošača smatra da je RTS trebalo da potpiše ugovor sa svojim gledaocima, a ne da se i dalje provlači kroz račun za struju. "RTS je trebalo mnogo ranije da jasno definiše koji je period trajanja naplate RTS pretplate preko električne energije. Jer neko je zloupotrebio vaše lične podatke, a to nikada nije bilo zakonito i nikada nije bilo dozvoljeno. RTS je napravio niz prekršaja i oglušavao se o naše pozive da napravi to kako treba", kaže Papović.Inače, prilikom donošenja odluke o zakonitosti TV pretplate, Ustavni sud je zaključio da države uređuju obavezu obezbeđenja sredstava na način kojim se omogućava nezavisnost Javnog radiodifuznog servisa od uticaja države. Od plaćanja pretplate oslobođeni ljudi sa invaliditetom, oštećenjem sluha i vida i građani koji žive u inostranstvu.Zbog izbegavanja obaveza prema Javnom servisu tokom 2010. godine pokrenut je sudski postupak protiv više od 280.000 dužnika. U RTS-u podsećaju da pretplata nije ideja te medijske kuće već je uvedena na predlog Vlade 2002.

 


16.03.2011. V E S T – TV Pretplata

   Zbog izbegavanja obaveza prema Radio-televiziji Srbije tokom 2010. godine pokrenut je sudski postupak protiv više od 280.000 dužnika, piše danas "Politika". Najurednije platiše RTS pretplate su u Beogradu i u Vojvodini, gde je tokom 2010. godine svoje obaveze redovno podmirivalo u proseku između 60 i 70 odsto.Na jugu i istoku zemlje, međutim, propisanu obavezu lane je ispunilo svega između 17 i 30 odsto stanovnika. Direktor marketinga RTS Žarko Palija kaže da je to "slika socijalno-ekonomske situacije u našoj zemlji". "Na jugu i istoku Srbije stanovništvo nije u mogućnosti da izmiruje obaveze ni za električnu energiju. Nedavne elementarne nepogode, zemljotresi i poplave, koji su zadesili pojedine regione, za posledicu su imale i manji stepen naplate tv-pretplate", kazao je Palija."Neurednim platišama prvo se pruža mogućnost da svoju obavezu izmire po upućenoj opomeni pred utuženje i to u više mesečnih rata. Ukoliko obveznik RTV pretplate to ne učini, pokreće se postupak naplate sudskim putem, odnosno izvršenjem važeće sudske presude", rekao je Pralija i naglasio da su oni protiv kojih su donete presude do sada izmirivali dugovanja.