Smeštaj limun se nalazi u neposrednoj blizini wellness centra Soko-Terme i sadrži dva apartmana.