eSokobanja.rs

EDB Sokobanja dostavila je obaveštenje našoj redakciji u kome apeluje na sve kupce električne energije da, ukoliko nisu izmirili račune za utrošenu el. energiju za decembar da to učine što pre...

17.01.2012. V E S T – Saopštenje EDB

EPS  EDB Sokobanja dostavila je obaveštenje našoj redakciji u kome apeluje na sve kupce električne energije da, ukoliko nisu izmirili račune za utrošenu el. energiju za decembar da to učine što pre, pogotovo zbog aktuelne situacije sa problemima u napajanju električnom energijom na pojedinim delovima Privrednog društva Jugoistok Niš, jer su nam potrebna sva raspoloživa sredstva kako bi smo što pre otklanjali kvarove i obezbeđivali nesmetano snabdevanje električnom energijom.