eSokobanja.rs


- 17.01.2007.godine poribljena je reka Južna Morava sa 500kg mlađi dvogodišnje deverike. Riba dopremljena iz DTD "Ribarstvo"- Petrovaradin.
- 08.12.2007.godine poribljena je reka Nišava sa 863kg mlađi dvogodišnje deverike na potezu Prosek i Vrežinski bazen.
- U planu je poribljavanje sa jednogodišnjom mlađu smuđa na Brestovačkom i Rastovičkom jezeru.