eSokobanja.rs

 ZOSR"Južna Motava II"- Niš po srednjoročnom planu unapređenja ribarstva na svom ribarskom području počela je sa realizacijom plana u toku aprila meseca i to potočnom pastrmkom sa ribnjaka "Vrelo" kod Sokobanje.
- 14.04.2006.godine poribljen je gornji tok reke Toplice i Lukovske reke na teritoriji Opštine Kuršumlija i to sa 10.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta 1+, veličine preko 10cm, prosečne težine 12,35 grama. Mlađ je puštena na 8 lokacija.
- 17.04.2006.godine poribljen je tok reke Moravice ispod brane na Bovanskom jezeru i iznad Sokobanje sa 1250 komada mlađi potočne pastrmke, starosti 2+, dužine preko 15cm, prosečne težine 30 grama. Mlađ je puštena na 5 lokacija.
- 17.11.2006.godine poribljena je reka Južna Morava sa 1000 kilograma mlađi deverike uzrasta 1+ i 2+ na potezu Ražnja, Niša i Doljevca. Riba je nabavljena od DTD "Ribarstvo" Petrovaradin.
- 25.11.2006.godine poribljeno je Bovansko jezero, Južna Morava i NIšava sa 300kg deverike uzrasta 1+ i 2+ (Južna Morava i Nišava) sa 500 kilograma mlađi štuke uzrasta 1+ i 2+(Bovansko jezero, Južna Morava) sa 53 komada soma uzrasta 1+ i 2+ (NIšava). Riba je nabavljena od DTD "Ribarstvo"- Petrovaradin čime je plan poribljavanja za 2006.godinu ispunjen u znatnoj meri. Sve napred navedeno govori da smo jedna od zajednica koja ispunjava sve svoje obaveze po srednjoročnom planu unapređenja ribarstva.