eSokobanja.rs


- Deverika dvogodišnja - 700kg reka Južna Morava
- Deverika dvogodišnja - 330kg reka Nišava
- Šaran dvogodišnji - 200kg reka Južna Morava
- Šaran dvogodišnji - 600kg akomulacija Ristovnica
- Šaran jednogodišnji - 600kg akomulacija Brestovac
- Šaran jednogodišnji - 300kg akomulacija Ristovac
- Šaran jednogodišnji - 300kg akomulacija Brestovac
- Štuka jednogodišnja - 75kg (400komada) Bovansko jezero
- Šaran dvogodišnji - 314kg divlja forma Južna Morava
- Potočnom pastrmkom jednogodišnjom 10.000 komada poribljene su vode Kuršumlije (Toplica i Lukovska reka)
- Potočna pastrmka jednogodišnja 2.5000 komada poribljena je reka Moravica