eSokobanja.rs

 ZOSR "jUŽNA mORAVA II"- Niš po srednje ročnom planu unapređenja ribarstva na svom ribarskom području počela je sa realizacijom plana u toku jila meseca i to potočnom pastrmkom sa ribnjaka "Vrelo" kod Sokobanje.
- 23.07.2004.godine poribljen je gornji tok reke Toplice i Lukovska reka na teritoriji Opštine Kuršumlija sa 4000 komada jednogodišnje mlađipotočne pastrmke.
- 27.07.2004.godine poribljen je tok reke Moravice ispod brane na Bovanskom jezeru sa 1000 komada jednogodišnje potočne pastrmke.
- 03.12.2004.godine poribljeno je Brestovačko jezero sa 975kg dvogodišnje mlađi deverike.
- 10.12.2004.godine poribljeno je Bovansko jezero sa 411kg mlađi smuđa prosečne težine 150-200gr.
- 10.12.2004.godine poribljeno je Rastovničko jezero sa 415kg dvogodišnje mlađi deverike.