eSokobanja.rs

Postupajući po podnetom zahtevu nosioca projekta Direkcijija za urbanizam i izgradnju Sokobanja, ovaj organ je dana 23.12.2011. godine doneo rešenje da za Projekat eksploatacije termo-mineralnih voda izvorišta Limun banja

28.12.2011. V E S T - TV Sokobanja   OBAVEŠTENJE

Opštinska uprava opštine Sokobanja Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo – zaštita životne sredine, dostavila je našoj redakciji obaveštenje u kome stoji:
  limun banjaPostupajući po podnetom zahtevu nosioca projekta Direkcijija za urbanizam i izgradnju Sokobanja, ovaj organ je dana 23.12.2011. godine doneo rešenje da za Projekat eksploatacije termo-mineralnih voda izvorišta "Limun banja" u Sokobanji na k.p. broj 1725/5 i 1725/6 u KO Sokobanja, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu. Uvid u rešenje i kompletnu dokumentaciju o sprovedenom postupku, zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost mogu ostvariti u kancelariji broj 20. Opštinske uprave opštine Sokobanja radnim danom od 12 do 14 časova, u roku od 15 dana od objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba protiv ovog rešenja izjavljuje se nadležnom drugostepenom organu u roku od 15 dana od objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima javnom informisanja, a preko ovog organa. Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, stoji u obaveštenju dostavljenom našoj redakciji.