eSokobanja.rs

SOKOBANJA Stanovi u centru, atraktivna lokacija, šetalište centar

1. SPRAT

1 2 3 4 5 6
1 Hodnik 0 2,50 2,80 7,96 3,08 5,27 A B
2 Dn. boravak 16,37 15,58 15,68 16,22 16,06 16,39
3 Kuhinja 4,57 2,96 4,72 2,10 4,17 2,79
4 Kupatilo 2,82 3,37 4,50 2,84 3,27 3,35
5 Soba 0 0 15,69 10,83 10,36 10,95
6 Terasa 0 3,33 3,36 3,84 3,42 3,34
Ukupno (m2) 23,76 27,99 46,76 43,79 40,36 42,09 6,29 12,43
P-3%(m2) 23,05 27,25 45,46 42,59 39,25 40,93 6,10 12,06
UKUPNO 218 Neto 252
Stepenište 33,68 Bruto 327,71

2. SPRAT

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Hodnik 3,98 2,53 4,03 3,72 4,27 2,52 3,43 5,52 A B
2 Dn. boravak 16,28 18,94 19,10 14,13 13,09 9,76 16,50 20,55
3 Kuhinja 4,10 0 0 0 0 2,89 2,48 3,58
4 Kupatilo 3,49 3,82 2,97 3,31 3,12 3,12 2,91 4,23
5 Soba 0 0 0 0 0 11,18 0 0
6 Terasa 0 3,33 1,58 1,58 2,00 3,49 1,71 3,34
Ukupno (m2) 27,85 28,62 27,68 22,74 22,47 32,96 27,03 37,22 19,51 11,40
P-3%(m2) 27,01 27,86 26,90 22,11 21,86 32,08 26,27 36,20 18,92 11,06
UKUPNO 220 Neto 250,27
Stepenište 29,98 Bruto 329,44

stanovi sb 3

stanovi-sb-1

stanovi-sb-2