eSokobanja.rs

Plac se nalazi u centru Sokobanje, pored mosta kod pijace. Plac izlazi na ulicu Kneza Miloša i budući kej  pored reke Moravice, na 50 m od placa gradi se wellness  centar sa 3 bazena.

Po lokacijskoj dozvoli  može da se zida jedna ili više zgrada do 3000 m kvadratnih. Predvidjeni su stambeno  poslovni objekti u funkciji turizma (hoteli, apartmani, rekreativni i zabavni sadržaji)  a mogući su i zdravstveno turistički sadržaji  zbog termalne vode. 

Dozvoljena spratnost   je P + 2 + PK, indeks zauzetosti 35 %  a ineks izgradjenosti je 1, 2 .

Moguća je i prodaja pola placa ili zajednička  gradnja uz garanciju banke.  

Obaveštenja na telefon  064 85 60 701 Nikola

6kokan

 

 

6kokan

1kokan

2kokan

3kokan

4kokan

5kokan