eSokobanja.rs

U poslednje vreme, nekoliko puta sam bio službeno u predivnoj Sokobanji - pravi Raj. Bio sam i pre desetak dana - ništa se nije promenilo: još uvek nedostaju slova naziva mesta na fasadi Autobuske stanice. Umesto SOKOBANJA, piše S...B..A!
Molim nadležne da pala slova podignu i vrate u natpis. Kad je Sokobanja ovako lepa, nek je lep i njen naziv.
Hvala na ustupljenom prostoru.

P. S.
Ja bih mogao da sledeći put iz Beograda donesem crvenu kredu i nacrtam/napišem tih 5 (pet) slova koja nedostaju, ali, visoko je, meni je 75. godina, bojim se da ne slomijem vrat!

B. M.