eSokobanja.rs

Ja mislim da je novopokrenuta Knjiga molbi dobra ideja za građane koje nešto tišti a ne znaju kom da se obrate. Ali, dozvolite mi da odmah, na početku ove lepe Knjige molbi - koja je još bela i daleko od tog da je ispunjena - primetim dve stvari...
Prvo, da oni koji šalju molbe ne mole nešto što se, samo, njih, lično, tiče nego da, ipak, iznose probleme koji se tiču više ljudi.
Drugo, ne treba se, previše, zanositi da će sve molbe odmah biti ispunjene, rešene, samo zlatna ribica ispunjava tri želje! A koliko želja ima svako od nas!...
Ja imam samo jednu molbu: da se u Sokobanji, za vreme banjske sezone koja, koliko znam, traje do jeseni, jednom sedmično meri krvni pritisak na nekom lako dostupnom mestu, u centru, što bi mnogo značilo za običan svet koji ima problema s krvnim pritiskom kao što sam ja. A molio bih i savet kad mi se saopšti rezultat.
Smatram da bi mnogi ovaj moj predlog podržali. Molim, samo jednom sedmično, i da je besplatno ako je moguće.

"Nišlija"