eSokobanja.rs

Obići, putem gostujuće delegacije od najmanje 5 članova, sve susedne i bliže zemlje: Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku, Austriju, Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Crnu Goru, Grčku i Kipar - u cilju kakva bi se međusobna saradnja mogla ostvariti u privrednom smislu na obostran interes svih građana, preduzeća, ustanova itd.