eSokobanja.rs

Treba ustanoviti godišnju nagradu - skroman poklon i plaketa - za svakog 2.000-tog gosta Sokobanje, uvid u Turističkom birou.