eSokobanja.rs

Sastavlja se u decembu, a objavljuje 1. januara: Godišnja lista prioriteta. Šta je hitno i još hitnije, a šta je trebalo da se uradi "juče"... za opšte dobro, za poboljšanje života starosedelaca, stanovnika, žitelja i gostiju...