eSokobanja.rs

A čim se, na referendumu, izglasa da se dosadašnji naziv mesta "Sokobanja" preimenuje u nov "TURISTIČKA KNEŽEVINA SVETA SOKOBANjA", pristupiti i izboru počasnog Kneza.
Konak kneza Miloša postaće Knežev dvor. Tu će biti sedište počasnog Kneza (uvek govoriti i pisati ovako: počasni Knez). Njegov presto, kancelarije, prateće službe - sve dostupno poseti turista - i to besplatno! Kao muzej.
Menja se izgled zdanja. Ono postaje središte, vizuelno i psihološko. Replika Sokograda, "silno" uvećana, do 30-ak pa i više metara, od scenografskog materijala, ona Glavna kula s dobro očuvanom kapijom Sokograda, obuhvata, sad, celu zgradu današnjeg Miloševog konaka, a prostor iza nje postaje amfitetar za priredbe, skupove na otvorenom, koncerte, izbor počasnog Kneza (jednom godišnje kao u Dubrovačkoj Republici, nekad) itd. Mogu se, u duhu objekta, dodati nekolike kule, sa Štitom Kneževine, sa Zastavom Kneževine, s Grbom Kneževine, s Večnom vatrom Kneževine (plamenom)! I sa stražom koja se jednom dnevno smenjuje, tačno u podne, skromno ali ritualno, s počasnim plotunima, turisti to vole. U ostalim terminima, straža se smenjuje obično, bez plotuna. Ovo važi za punu sezonu, od 1. maja do 31. septembra! O smeni straže, imidžu, videti kod Svebora, u Beogradu. Onom koji organizuje vađenje krsta iz vode na Bogojavljenje, na Adi ciganliji (išao sam i gledao dva puta!). (Kad sam imao 8 godina, gledao sam kako su vadili krst od leda kod mosta na Moravici, u Carini, 1944!).
(Ovakve "stvari" kao što je, npr., vađenje ledenog krsta na Bogojavljenje, navodim da bi se i ubuduće nastavili, ne, samo, zbog tradicije već i zbog turista, banjskih gostiju kojih će, jednog dana, a to zavisi od nas, biti i van letnje sezone, samo, to, treba osmisliti i privući im pažnju. Ne zaboravimo, dolazi vreme kad će zdravi više misliti na zdravlje - da se ne razbole, da im je život puniji, da imaju više radne energije za biznis i provod - nego bolesni kojima je potrebno lečenje! Takav budući trend treba iskoristiti, ići mu u susret i "okrenuti" ga u našu korist!).