eSokobanja.rs

Akcenat je na etno imidžu, na živom uvidu, na prirodnom kontinuitetu...
Tu bi se mogli videti, uživo, u odgivarajućoj nošnji, ambijentu, ostalim pratećim prilozima. npr.:
Majstor za izradu violina (lično sam ga video na Sajmu turizma u martu 2009; bio je iz Kovačice; iza njega je slikala seljanka-slikarka-naivka), pekar-buregdžija, predilja-tkalja-pletilja, grnčar, drvodelja, kovač, slikar-vajar, maser, gitarist, origamist, lutkar, opančar, krojač, plastičar, stakloduvač, kuvar, limar, keramičar, šahisti u igri s velikim figurama, na tabli ukoso postavljenoj da gledaoci-kibiceri lepo mogu da vide partiju, pantomimičar, mađioničar, recitator, knjigovezac...