eSokobanja.rs

Dve varijante.
Jevtinija i brža: Sagraditi malu luku za čamce,
sandoline i jedrilice na malom jezeru koje bi se dobilo podizanjem nivoa vode od mosta na Prevalcu do mosta u Carini. Širina oko 200 do 300 metara. Na desnoj obali (sunčana strana!), kao kraj Sene, u Parizu, napraviti, celom dužinom, plaže: kabine, tuševi, pesak-šljunak, prateći sadržaj uobičajen za letnju sezonu.
Skuplja i sporija: Na istom mestu, ali na kudikamo širem prostoru, prema padinama Carine, na veštačkom jezeru, isti sadržaj. Ovo je Sokobanjsko jezero ili Šiškovo jezero ili, šaljivo, Šiškovo more... A u oba slučaja bi to bila luka "Carina". S Kapetanijom!
Kao na Adi ciganliji, u Beogradu, tj., na beogrdskom jezeru, i ovde bi se mogao napraviti visok vodoskok ali tako da mlaz izbija iz ogromne plastične makete kita, treba da mlaz deluje prirodno, kao što to radi pravi kit a ne kao na Adi, iz neke skalamerije od cevi koja ni na šta ne liči, a mogla bi! Dakle, kit! Noću bi mogao biti osvetljen!