eSokobanja.rs

U neposrednoij vezi s prethodnim tekstom-idejom - trebalo je da mu prethodi - je pitanje "TURISTIČKE KNEŽEVINE SVETA SOKOBANjA". Ja sam, to, 26. novembra 2008, hteo da iznesem na Osnivačkoj skupštini "UDRUŽENjA STAROSEDELACA SVETA SOKOBANjA" - kako piše u Statutu - na naslovnoj strani - ali mi se učinilo da je prerano. Za to, ipak, nikad nije kasno, najbolje bi bilo da se to obavi aklamacijom već na sledećoj Skupštini "UDRUŽENjA STAROSEDELACA SVETA SOKOBANjA". Naime, kao što svetske destinacije (namerno koristim ove turističke izraze!) Monako, Andora, San Marino, Lihtenštajn, Luksemburg imaju silno uporište u turizmu kao jedinom (nisu ludi da razvijaju prljavu industriju!) privrednom zamahu, isto tako bi i "TURISTIČKA KNEŽEVINA SVETA SOKOBANjA" marketinški "povukla" čitav kraj, imala slične mogućnosti i, uz investicije i sponzorstva iz okruženja i inostranstva, dobila pun i perspektivan privredni zamah. Šta mislite, da li bi neki multimilijarder šeik uložio sredstva za fabriku flaširane vode - sve na struju - kad bi mu neko od nas to ponudio?! Pre sveg kongresni zdravstveni turizam, tj., lečenje i preventiva i sve ono "more" pratećih "stvari" koji idu uz ova dva osnovna pravca: zdrava ishrana, terapijsko kupanje u dva kupatila, vazdušni oporavak u pogledu anemije, bronhitisa, astme itd. Uz ovo ide i sportsko-rekreativni turizam (pripreme sportista i sportskih ekipa, letački sportovi itd.), a o balkanskim i evropskim pa i svetskim sportskim takmičenjima da i ne govorim, mogućnosti su, u budućnosti, potencijalno, ogromne. Sve, to, u nezagađenoj "prirodnoj prirodi" koju neki mogu da vide, ali ne i da oseti, samo na slikama.
Dakle, to ne bi bila, kao do sad, "banja na kraju sveta", "slepo crevo privrede", "nerazvijeno područje", "mesto odakle mladi listom napuštaju sopstveno ognjište i odlaze trbuhom za hlebom jer nema mogućnosti za zaposlenje", itd., nego, kao "TURISTIČKA KNEŽEVINA SVETA SOKOBANjA", primamljivo područje na kom svako može naći svoj interes: i pojedinac, i porodica, i školovani, i privatne firme, i druga preduzeća i institucije, sve do, npr., vrhunskih bolnica, klinika, rehabilitacionih centara, centara za preventivu, dijetu, dijetetiku i sl. Za sve, to, postoji osnovni potencijal u ljudstvu, znanju, dosadšnjoj praksi u malom.